VAG Norymberga, Niemcy

Referencje

System wideo

Lokalizacja

Metro bez maszynisty w Norymberdze

 

Okres projektu

Realizacja od 2008 r., ciągła ekspansja

 

Cechy szczególne

Kompleksowe sterowanie i monitorowanie instalacji wideo za pomocą systemu zarządzania obrazem wideo

VAG Norymberga, Niemcy

System wideo

Lokalizacja

Metro bez maszynisty w Norymberdze

 

Okres realizacji projektu

Realizacja od 2008 r., ciągła ekspansja

 

Cechy szczególne

Kompleksowe sterowanie i monitorowanie instalacji wideo za pomocą systemu zarządzania obrazem wideo