Inteligentny system zarządzania budynkiem i zagrożeniami

Technologie komunikacji i bezpieczeństwa, automatyka budynków, zaopatrzenie w energię i media – każdy system generuje komunikaty, które muszą być analizowane i przetwarzane. W tym miejscu do gry wchodzi inteligentny system zarządzania budynkiem: integracja różnych funkcji w jednym systemie z jednolitym interfejsem użytkownika minimalizuje ryzyko błędów obsługi, nieprawidłowej interpretacji i opóźnionej reakcji. Powinien on być zawsze stabilny i niezawodny, ale także elastyczny w stosunku do konkretnych zastosowań. Ponieważ: zakład karny ma inne wymagania niż terminal lotniczy, budynek administracyjny inne niż zakład produkcyjny.

Jednak cel jest zawsze ten sam: optymalizacja procesów, identyfikacja ryzyka, zapobieganie niebezpieczeństwom. Właśnie w tym przypadku z pomocą przychodzi rozwiązanie Funkwerk. Dzięki systemowi zarządzania oprogramowaniem vipro.gms stworzyliśmy nowoczesny system modułowy do efektywnych rozwiązań zarządzania w zakresie techniki budynków i bezpieczeństwa.

Efektywne rozwiązanie w zakresie zarządzania

Inteligentny system zarządzania budynkiem i zagrożeniami

Technologie komunikacji i bezpieczeństwa, automatyka budynków, zaopatrzenie w energię i media – każdy system generuje komunikaty, które muszą być analizowane i przetwarzane. W tym miejscu do gry wchodzi inteligentny system zarządzania budynkiem: integracja różnych funkcji w jednym systemie z jednolitym interfejsem użytkownika minimalizuje ryzyko błędów obsługi, nieprawidłowej interpretacji i opóźnionej reakcji. Powinien on być zawsze stabilny i niezawodny, ale także elastyczny w stosunku do konkretnych zastosowań. Ponieważ: zakład karny ma inne wymagania niż terminal lotniczy, budynek administracyjny inne niż zakład produkcyjny.

Jednak cel jest zawsze ten sam: optymalizacja procesów, identyfikacja ryzyka, zapobieganie niebezpieczeństwom. Właśnie w tym przypadku z pomocą przychodzi rozwiązanie Funkwerk. Dzięki systemowi zarządzania oprogramowaniem vipro.gms stworzyliśmy nowoczesny system modułowy do efektywnych rozwiązań zarządzania w zakresie techniki budynków i bezpieczeństwa.

Przegląd funkcji

z
Wskazówki głosowe dla użytkownika i komunikaty alarmowe
Zintegrowany telefon SIP do komunikacji między stacjami obsługi
Interfejs użytkownika oparty na wektorach, brak zależności od rozdzielczości grafiki
o
Zintegrowany silnik CAD dla DWG i D XF (2D/3D) z automatycznym importem
Przetwarzanie wartości analogowych i zliczanie impulsów
Przesuwanie i powiększanie planów sytuacyjnych
w
Komunikacja: Telefon, DECT, VoIP, Pager, E-mail, PDA, smartfon, Radio, ELA, INTERCOM, SMS
Pełna obsługa wideo, w tym IPTV
Pobieranie zapisanych nagrań wideo z wydarzeń
Wideo na żywo i Wideo na żądanie

vipro.gms w szczegółach

Przegląd funkcji

z
Wskazówki głosowe dla użytkownika i komunikaty alarmowe
Zintegrowany telefon SIP do komunikacji między stacjami obsługi
Interfejs użytkownika oparty na wektorach, brak zależności od rozdzielczości grafiki
o
Zintegrowany silnik CAD dla DWG i D XF (2D/3D) z automatycznym importem
Przetwarzanie wartości analogowych i zliczanie impulsów
Przesuwanie i powiększanie planów sytuacyjnych
w
Komunikacja: Telefon, DECT, VoIP, Pager, E-mail, PDA, smartfon, Radio, ELA, INTERCOM, SMS
Pełna obsługa wideo, w tym IPTV
Pobieranie zapisanych nagrań wideo z wydarzeń
Wideo na żywo i Wideo na żądanie

vipro.gms w szczegółach

Przegląd funkcji

z

Wskazówki głosowe dla użytkownika i komunikaty alarmowe

Zintegrowany telefon SIP do komunikacji między stacjami obsługi

Interfejs użytkownika oparty na wektorach, brak zależności od rozdzielczości grafiki

o

Zintegrowany silnik CAD dla DWG i D XF (2D/3D) z automatycznym importem

Przetwarzanie wartości analogowych i zliczanie impulsów

Przesuwanie i powiększanie planów sytuacyjnych

w

Komunikacja: Telefon, DECT, VoIP, Pager, E-mai, PDA, smartfon, Radio, ELA, INTERCOM, SMS

Pełna obsługa wideo, w tym IPTV

Pobieranie zapisanych nagrań wideo z wydarzeń

Wideo na żywo i Wideo na żądanie

Nowe standardy dla zarządzania budynkiem wspieranego przez oprogramowanie

vipro.gms

Klasyczne systemy zarządzania budynkiem mają za zadanie monitorowanie podsystemów technicznych i alarmowanie personelu obsługującego w przypadku wystąpienia awarii. My podchodzimy do tego inaczej: nie dopuszczamy do tego, aby taki przypadek w ogóle miał miejsce! Dzięki vipro.gms, oprogramowaniu do zarządzania zagrożeniami firmy Funkwerk, źródła zagrożeń są identyfikowane na wczesnym etapie, klasyfikowane i w razie potrzeby izolowane, aby umożliwić sprawny przebieg. Modułowy system oprogramowania minimalizuje potencjalne źródła błędów, a zdecentralizowana struktura dopasowuje się optymalnie do potrzeb danej branży.

Nasz system zarządzania budynkiem vipro.gms wyróżnia się stabilną podstawą technologiczną i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki zdecentralizowanej architekturze: nie jest wymagany centralny serwer, wszystkie moduły oprogramowania mogą być obsługiwane na różnych komputerach. W przypadku awarii jednego z komponentów, cały system pozostaje nienaruszony; częściowe funkcje mogą być nawet przekierowywane do poszczególnych stanowisk operatorskich. Dzięki temu system jest praktycznie dowolnie skalowalny i w każdej chwili można go rozbudować o dodatkowe komponenty, funkcje i użytkowników. Nie ma też praktycznie żadnych ograniczeń w łączeniu podsystemów. vipro.gms elastycznie dopasowuje się do rozwoju firmy.

Zdefiniowane w celu ustalenia standardów

Nowe standardy dla zarządzania budynkiem wspieranego przez oprogramowanie

vipro.gms

Klasyczne systemy zarządzania budynkiem mają za zadanie monitorowanie podsystemów technicznych i alarmowanie personelu obsługującego w przypadku wystąpienia awarii. My podchodzimy do tego inaczej: nie dopuszczamy do tego, aby taki przypadek w ogóle miał miejsce! Dzięki vipro.gms, oprogramowaniu do zarządzania zagrożeniami firmy Funkwerk, źródła zagrożeń są identyfikowane na wczesnym etapie, klasyfikowane i w razie potrzeby izolowane, aby umożliwić sprawny przebieg. Modułowy system oprogramowania minimalizuje potencjalne źródła błędów, a zdecentralizowana struktura dopasowuje się optymalnie do potrzeb danej branży. 

Nasz system zarządzania budynkiem vipro.gms wyróżnia się stabilną podstawą technologiczną i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki zdecentralizowanej architekturze: nie jest wymagany centralny serwer, wszystkie moduły oprogramowania mogą być obsługiwane na różnych komputerach. W przypadku awarii jednego z komponentów, cały system pozostaje nienaruszony; częściowe funkcje mogą być nawet przekierowywane do poszczególnych stanowisk operatorskich. Dzięki temu system jest praktycznie dowolnie skalowalny i w każdej chwili można go rozbudować o dodatkowe komponenty, funkcje i użytkowników. Nie ma też praktycznie żadnych ograniczeń w łączeniu podsystemów. vipro.gms elastycznie dopasowuje się do rozwoju firmy.

Zdefiniowane w celu ustalenia standardów

Nowe standardy dla zarządzania budynkiem wspieranego przez oprogramowanie

vipro.gms

Klasyczne systemy zarządzania budynkiem mają za zadanie monitorowanie podsystemów technicznych i alarmowanie personelu obsługującego w przypadku wystąpienia awarii. My podchodzimy do tego inaczej: nie dopuszczamy do tego, aby taki przypadek w ogóle miał miejsce! Dzięki vipro.gms, oprogramowaniu do zarządzania zagrożeniami firmy Funkwerk, źródła zagrożeń są identyfikowane na wczesnym etapie, klasyfikowane i w razie potrzeby izolowane, aby umożliwić sprawny przebieg. Modułowy system oprogramowania minimalizuje potencjalne źródła błędów, a zdecentralizowana struktura dopasowuje się optymalnie do potrzeb danej branży. 

Nasz system zarządzania budynkiem vipro.gms wyróżnia się stabilną podstawą technologiczną i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki zdecentralizowanej architekturze: nie jest wymagany centralny serwer, wszystkie moduły oprogramowania mogą być obsługiwane na różnych komputerach. W przypadku awarii jednego z komponentów, cały system pozostaje nienaruszony; częściowe funkcje mogą być nawet przekierowywane do poszczególnych stanowisk operatorskich. Dzięki temu system jest praktycznie dowolnie skalowalny i w każdej chwili można go rozbudować o dodatkowe komponenty, funkcje i użytkowników. Nie ma też praktycznie żadnych ograniczeń w łączeniu podsystemów. vipro.gms elastycznie dopasowuje się do rozwoju firmy.