Systemy kolejowej łączności radiowej – sprawdzone i niezawodne

Łączność radiowa odgrywa ważną rolę w przewozach kolejowych. Zapewnia ona komunikację między infrastrukturą mobilną i stacjonarną. W tym właśnie się specjalizujemy: jesteśmy ekspertami w dziedzinie komunikacji głosowej i komunikacji danych za pomocą analogowych i cyfrowych sieci telefonii komórkowej. Firma Funkwerk od 1982 roku opracowuje i produkuje urządzenia techniki radiowej do pociągów dla przedsiębiorstw kolejowych na całym świecie. Oferowane produkty są zarówno przeznaczone do instalacji w pojazdach szynowych, jak i mogą pracować jako urządzenia mobilne. Zastosowanie w naszych rozwiązaniach pionierskich technologii pozwala nam, przy uwzględnieniu najnowocześniejszych standardów, tworzyć systemy radiowe wychodzące naprzeciw oczekiwaniom przyszłości dzięki swojej modułowej budowie.

Eksperci do spraw komunikacji głosowej i transmisji danych

Systemy kolejowej łączności radiowej – sprawdzone i niezawodne

Łączność radiowa odgrywa ważną rolę w przewozach kolejowych. Zapewnia ona komunikację między infrastrukturą mobilną i stacjonarną. W tym właśnie się specjalizujemy: jesteśmy ekspertami w dziedzinie komunikacji głosowej i komunikacji danych za pomocą analogowych i cyfrowych sieci telefonii komórkowej. Firma Funkwerk od 1982 roku opracowuje i produkuje urządzenia techniki radiowej do pociągów dla przedsiębiorstw kolejowych na całym świecie. Oferowane produkty są zarówno przeznaczone do instalacji w pojazdach szynowych, jak i mogą pracować jako urządzenia mobilne. Zastosowanie w naszych rozwiązaniach pionierskich technologii pozwala nam, przy uwzględnieniu najnowocześniejszych standardów, tworzyć systemy radiowe wychodzące naprzeciw oczekiwaniom przyszłości dzięki swojej modułowej budowie.

radia pokładowe marki Funkwerk znajdują zastosowanie w kabinach maszynistów w pociągach i pojazdach szynowych na całym świecie.

urządzenia przenośne focX marki Funkwerk znajdują zastosowanie na całym świecie.

radia pokładowe marki Funkwerk znajdują zastosowanie w kabinach maszynistów w pociągach i pojazdach szynowych na całym świecie.

urządzenia przenośne focX marki Funkwerk znajdują zastosowanie na całym świecie.

radia pokładowe marki Funkwerk znajdują zastosowanie w kabinach maszynistów w pociągach i pojazdach szynowych na całym świecie.

urządzenia przenośne focX marki Funkwerk znajdują zastosowanie na całym świecie.

Specjalista w dziedzinie kolejowej łączności radiowej GSM-R

Cyfrowa sieć komunikacji mobilnej w transporcie kolejowym GSM-R (Global System for Mobile Communication for Railways), zwana też kolejową siecią GSM, to podstawowy standard komunikacji w europejskim ruchu kolejowym, którego celem jest zapewnienie interoperacyjności sieci. Funkwerk może z dumą nazywać się liderem w dziedzinie mobilnych urządzeń kolejowej łączności radiowej GSM-R (radia pokładowe). Dla transportu kolejowego możliwość komunikacji radiowej stanowi podstawę bezpieczeństwa i wydajności. Funkwerk oferuje indywidualnie dopasowane rozwiązania w zakresie komunikacji – zarówno w oparciu o technologię GSM-R, jak i LTE, do analogowych sieci radiowych, jak również dowolne konfiguracje różnych technologii. Także przyszłościowy standard kolejowej łączności radiowej FRMCS (Future Railway Mobile Communication Solution) stanowi dla firmy Funkwerk ważny cel na przyszłość, dlatego aktywnie współpracujemy nad jego rozwojem. Zabezpieczamy w ten sposób inwestycje naszych klientów dzięki urządzeniom kolejowej komunikacji radiowej „Made in Germany”. Krótko mówiąc: Funkwerk oferuje odpowiednie rozwiązania dla Ciebie!

MESA®26

Nasz certyfikowany w oparciu o najnowsze standardy system komunikacji radiowej MESA®26 wytycza nowe ścieżki w dziedzinie łączności dla kolei. O wyjątkowości tego systemu świadczą przede wszystkim dwa aspekty: zastosowanie modułu radiowego MT5E ze zintegrowanym filtrem chroniącym przed zakłóceniami z obcych sieci oraz innowacyjne oprogramowanie, które charakteryzuje się podziałem na tryby pracy – od pracy wielotrybowej w ramach GSM-R, poprzez opcję analogową, aż po LTE. Dlatego wielu europejskich operatorów kolejowych od dawna stosuje już rozwiązanie MESA®26. Modułowa budowa systemu MESA®26 umożliwia wprowadzanie aktualizacji zgodnie z przyszłymi potrzebami

MESA®23

Od wielu lat ogromną popularnością cieszy się sprawdzony na całym świecie system kolejowej komunikacji radiowej MESA®23. Modułowa struktura wariantów urządzeń umożliwia tworzenie optymalnych dla danego projektu rozwiązań, pozwalających na dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Uniwersalna architektura systemu gwarantuje przedsiębiorstwom kolejowym także bezpieczeństwo inwestycji w przyszłości: dla tej sprawdzonej technologii nadal oferujemy aktualizacje oprogramowania oraz serwis i naprawy.

Radio pokładowe GSM-R

Specjalista w dziedzinie kolejowej łączności radiowej GSM-R

Cyfrowa sieć komunikacji mobilnej w transporcie kolejowym GSM-R (Global System for Mobile Communication for Railways), zwana też kolejową siecią GSM, to podstawowy standard komunikacji w europejskim ruchu kolejowym, którego celem jest zapewnienie interoperacyjności sieci. Funkwerk może z dumą nazywać się liderem w dziedzinie mobilnych urządzeń kolejowej łączności radiowej GSM-R (radia pokładowe). Dla transportu kolejowego możliwość komunikacji radiowej stanowi podstawę bezpieczeństwa i wydajności. Funkwerk oferuje indywidualnie dopasowane rozwiązania w zakresie komunikacji – zarówno w oparciu o technologię GSM-R, jak i LTE, do analogowych sieci radiowych, jak również dowolne konfiguracje różnych technologii. Także przyszłościowy standard kolejowej łączności radiowej FRMCS (Future Railway Mobile Communication Solution) stanowi dla firmy Funkwerk ważny cel na przyszłość, dlatego aktywnie współpracujemy nad jego rozwojem. Zabezpieczamy w ten sposób inwestycje naszych klientów dzięki urządzeniom kolejowej komunikacji radiowej „Made in Germany”. Krótko mówiąc: Funkwerk oferuje odpowiednie rozwiązania dla Ciebie!

MESA®26

Nasz certyfikowany w oparciu o najnowsze standardy system komunikacji radiowej MESA®26 wytycza nowe ścieżki w dziedzinie łączności dla kolei. O wyjątkowości tego systemu świadczą przede wszystkim dwa aspekty: zastosowanie modułu radiowego MT5E ze zintegrowanym filtrem chroniącym przed zakłóceniami z obcych sieci oraz innowacyjne oprogramowanie, które charakteryzuje się podziałem na tryby pracy – od pracy wielotrybowej w ramach GSM-R, poprzez opcję analogową, aż po LTE. Dlatego wielu europejskich operatorów kolejowych od dawna stosuje już rozwiązanie MESA®26. Modułowa budowa systemu MESA®26 umożliwia wprowadzanie aktualizacji zgodnie z przyszłymi potrzebami!

MESA®23

Od wielu lat ogromną popularnością cieszy się sprawdzony na całym świecie system kolejowej komunikacji radiowej MESA®23. Modułowa struktura wariantów urządzeń umożliwia tworzenie optymalnych dla danego projektu rozwiązań, pozwalających na dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Uniwersalna architektura systemu gwarantuje przedsiębiorstwom kolejowym także bezpieczeństwo inwestycji w przyszłości: dla tej sprawdzonej technologii nadal oferujemy aktualizacje oprogramowania oraz serwis i naprawy.

Nasze rozwiązanie dla systemu ETCS

RIU-ETCS 5E

European Train Control System (ETCS) to system sterowania i monitorowania ruchu kolejowego europejskich przedsiębiorstw kolejowych. Na rynku chińskim obowiązuje specyfikacja Chinese Train Control System (CTCS). Nasze urządzenie do radiowej transmisji danych RIU-ETCS to mobilne rozwiązanie do zastosowań w ramach systemu ETCS/CTCS, składające się z dwóch całkowicie niezależnych modemów radiowych z GSM-R Mobile Terminations MT i odpowiednich modułów zasilania. Rozwiązanie RIU jest dostępne jako system modułowy, składający się maksymalnie z czterech niezależnych jednostek EDOR. W celu rejestracji danych z modułów radiowych opcjonalnie oferowany jest rejestrator danych..

Zalety w skrócie:

 • certyfikacja całej jednostki zgodnie ze standardami kolejowymi
 • wszystkie moduły zamontowane w wąskiej szafie rack z zachowaniem wolnych miejsc na moduły rozszerzeń
 • różne opcje montażu: mocowanie do ściany, szafa rack w standardzie 19” lub specjalna szafa rack
 • dostęp do usług transmisji GSM-R, zarówno w formie komutacji łączy, jak i pakietów, poprzez interfejsy RS 422/232 umieszczone z przodu każdego urządzenia Mobile Termination

ETCS Radio danych

Nasze rozwiązanie dla systemu ETCS

RIU-ETCS 5E

European Train Control System (ETCS) to system sterowania i monitorowania ruchu kolejowego europejskich przedsiębiorstw kolejowych. Na rynku chińskim obowiązuje specyfikacja Chinese Train Control System (CTCS). Nasze urządzenie do radiowej transmisji danych RIU-ETCS to mobilne rozwiązanie do zastosowań w ramach systemu ETCS/CTCS, składające się z dwóch całkowicie niezależnych modemów radiowych z GSM-R Mobile Terminations MT i odpowiednich modułów zasilania. Rozwiązanie RIU jest dostępne jako system modułowy, składający się maksymalnie z czterech niezależnych jednostek EDOR. W celu rejestracji danych z modułów radiowych opcjonalnie oferowany jest rejestrator danych.

Zalety w skrócie:

 • certyfikacja całej jednostki zgodnie ze standardami kolejowymi
 • wszystkie moduły zamontowane w wąskiej szafie rack z zachowaniem wolnych miejsc na moduły rozszerzeń
 • różne opcje montażu: mocowanie do ściany, szafa rack w standardzie 19” lub specjalna szafa rack
 • dostęp do usług transmisji GSM-R, zarówno w formie komutacji łączy, jak i pakietów, poprzez interfejsy RS 422/232 umieszczone z przodu każdego urządzenia Mobile Termination 

Łączenie naszych modułów radiowych z rodziną MT

Jako łącznik między siecią GSM-R a mobilnymi urządzeniami kolejowej komunikacji radiowej stosowane są moduły radiowe MT – nadajniki i odbiorniki telefonii komórkowej spełniające aktualne europejskie specyfikacje techniczne dla kolejowej infrastruktury radiowej (TSI ZSS) z rozszerzeniami GSM-R i ASCI. Moduł pracuje w zakresie częstotliwości GSM-R z maksymalną mocą nadawczą na poziomie 8 watów. Wiele wartości charakterystycznych dla modułów radiowych, jak

moc nadawcza
g
czułość
maks. dopuszczalna moc wejściowa
P
ulepszenia ASCI

opiera się na surowszych specyfikacjach niż wymagane przez standard GSM. W specyficznym środowisku, jakim jest infrastruktura kolejowa, zapewnia to maksymalną niezawodność i dostępność systemu. Nasz moduł radiowy MT5E to najnowszy moduł GSM-R marki Funkwerk. MT5E znacząco wykracza poza standardy zdefiniowane w ramach ETSI TS 102 933 v2.1.1. Dzięki temu zapewnia on znakomitą osłonę przed zakłóceniami z innych sieci radiowych.

Firma Funkwerk nieustannie pracuje nad rozwojem swoich modułów radiowych GSM-R. Aktualnie nasza rodzina MT składa się z następujących modeli:

moduł radiowy MT2 • moduł radiowy MT3 • moduł radiowy MT3++ • moduł radiowy MT5E • moduł radiowy MT5E-B • moduł radiowy MT5E-F • moduł radiowy MT6

Radio danych

Łączenie naszych modułów radiowych z rodziną MT

Jako łącznik między siecią GSM-R a mobilnymi urządzeniami kolejowej komunikacji radiowej stosowane są moduły radiowe MT – nadajniki i odbiorniki telefonii komórkowej spełniające aktualne europejskie specyfikacje techniczne dla kolejowej infrastruktury radiowej (TSI ZSS) z rozszerzeniami GSM-R i ASCI. Moduł pracuje w zakresie częstotliwości GSM-R z maksymalną mocą nadawczą na poziomie 8 watów. Wiele wartości charakterystycznych dla modułów radiowych, jak

moc nadawcza
g
czułość
maks. dopuszczalna moc wejściowa
P
ulepszenia ASCI

opiera się na surowszych specyfikacjach niż wymagane przez standard GSM. W specyficznym środowisku, jakim jest infrastruktura kolejowa, zapewnia to maksymalną niezawodność i dostępność systemu.
Nasz moduł radiowy MT5E to najnowszy moduł GSM-R marki Funkwerk. MT5E znacząco wykracza poza standardy zdefiniowane w ramach ETSI TS 102 933 v2.1.1. Dzięki temu zapewnia on znakomitą osłonę przed zakłóceniami z innych sieci radiowych. 

Firma Funkwerk nieustannie pracuje nad rozwojem swoich modułów radiowych GSM-R.

Wytrzymałe urządzenia radiowe – focX

Ręczne urządzenia radiowe focX spełniają wymogi klasy ochrony IP65, co oznacza, iż dzięki odporności na pył i strumień wody mogą być stosowane w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu wyświetlacz zapewnia dobrą czytelność informacji. Ponadto oferujemy różnorodne akcesoria, jak zapasowe akumulatory, zewnętrzne mikrofony i rozwiązania ułatwiające noszenie naszych urządzeń z rodziny focX.

dualfocX

… z lub bez modułu radiowej łączności manewrowej oferuje pracę w dwóch sieciach (Dual-Mode). Nasz DualfocX S był pierwszym urządzeniem OPS (Operational Purpose Handheld for Shunting) na rynku, wyposażonym także w tryb bezpośredni 450 MHz. Umożliwia to wydajne wykorzystanie urządzeń także wówczas, gdy infrastruktura sieci GSM-R jest niedostępna. 

deskfocX

… to pełnowartościowy i wygodny terminal radiowy GSM-R z modułem głośnomówiącym. Użytkownik ma możliwość wyboru rozmowy za pomocą urządzenia ręcznego lub zestawu głośnomówiącego (przycisk mikrofonu, mikrofon na gęsiej szyi, głośnik) w sieci GSM-R.

Urządzenia przenośne

Wytrzymałe urządzenia radiowe – focX

Ręczne urządzenia radiowe focX spełniają wymogi klasy ochrony IP65, co oznacza, iż dzięki odporności na pył i strumień wody mogą być stosowane w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu wyświetlacz zapewnia dobrą czytelność informacji. Ponadto oferujemy różnorodne akcesoria, jak zapasowe akumulatory, zewnętrzne mikrofony i rozwiązania ułatwiające noszenie naszych urządzeń z rodziny focX.

dualfocX

… z lub bez modułu radiowej łączności manewrowej oferuje pracę w dwóch sieciach (Dual-Mode). Nasz DualfocX S był pierwszym urządzeniem OPS (Operational Purpose Handheld for Shunting) na rynku, wyposażonym także w tryb bezpośredni 450 MHz. Umożliwia to wydajne wykorzystanie urządzeń także wówczas, gdy infrastruktura sieci GSM-R jest niedostępna. 

deskfocX

… to pełnowartościowy i wygodny terminal radiowy GSM-R z modułem głośnomówiącym. Użytkownik ma możliwość wyboru rozmowy za pomocą urządzenia ręcznego lub zestawu głośnomówiącego (przycisk mikrofonu, mikrofon na gęsiej szyi, głośnik) w sieci GSM-R.

Urządzenia przenośne

Wytrzymałe urządzenia radiowe – focX

Ręczne urządzenia radiowe focX spełniają wymogi klasy ochrony IP65, co oznacza, iż dzięki odporności na pył i strumień wody mogą być stosowane w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu wyświetlacz zapewnia dobrą czytelność informacji. Ponadto oferujemy różnorodne akcesoria, jak zapasowe akumulatory, zewnętrzne mikrofony i rozwiązania ułatwiające noszenie naszych urządzeń z rodziny focX.

dualfocX

… z lub bez modułu radiowej łączności manewrowej oferuje pracę w dwóch sieciach (Dual-Mode). Nasz DualfocX S był pierwszym urządzeniem OPS (Operational Purpose Handheld for Shunting) na rynku, wyposażonym także w tryb bezpośredni 450 MHz. Umożliwia to wydajne wykorzystanie urządzeń także wówczas, gdy infrastruktura sieci GSM-R jest niedostępna.

deskfocX

… to pełnowartościowy i wygodny terminal radiowy GSM-R z modułem głośnomówiącym. Użytkownik ma możliwość wyboru rozmowy za pomocą urządzenia ręcznego lub zestawu głośnomówiącego (przycisk mikrofonu, mikrofon na gęsiej szyi, głośnik) w sieci GSM-R.

Mobilny modem GSM-R do bezpiecznej transmisji

Nasze urządzenie f.locX to zasilany bateriami modem GSM-R z akumulatorem, interfejsem Bluetooth i diodą statusu. Modem łączy się z urządzeniami mobilnymi poprzez energooszczędny standard Bluetooth. Dzięki temu może on być wykorzystywany w sieci GSM-R do transmisji mowy, SMS-ów i danych. Sterowanie modemem f.locX odbywa się za pomocą aplikacji, którą można zainstalować na dowolnym smartfonie lub tablecie.

f.locX oferuje bezpieczną drogę transmisji (GSM-R) za pomocą popularnych na rynku smartfonów lub tabletów.

Mobilny modem GSM-R

Mobilny modem GSM-R do bezpiecznej transmisji

Nasze urządzenie f.locX to zasilany bateriami modem GSM-R z akumulatorem, interfejsem Bluetooth i diodą statusu. Modem łączy się z urządzeniami mobilnymi poprzez energooszczędny standard Bluetooth. Dzięki temu może on być wykorzystywany w sieci GSM-R do transmisji mowy, SMS-ów i danych. Sterowanie modemem f.locX odbywa się za pomocą aplikacji, którą można zainstalować na dowolnym smartfonie lub tablecie.

f.locX oferuje bezpieczną drogę transmisji (GSM-R) za pomocą popularnych na rynku smartfonów lub tabletów.

LTE / 5G: przyszłość komunikacji kolejowej

Funkwerk oferuje systemy kolejowej komunikacji radiowej, których konstrukcja i zakres funkcji są dopasowane do indywidualnych wymagań klienta. Naszą modułową rodzinę produktów MESA® można uzupełnić o dodatkowe moduły radiowe LTE i 5G. W ten sposób powstają urządzenia Dual-Mode i Multi-Mode, które spełniają zarówno standard GSM-R, jak i standard analogowej łączności radiowej, a zarazem nadają się do zastosowań w nowoczesnych infrastrukturach telefonii komórkowej (LTE i 5G). Z nami Twoje przedsiębiorstwo kolejowe będzie gotowe na przyszłość! Możesz na przykład doposażyć swój system MESA®26 w gniazdo na kartę LTE. Dzięki modułowej budowie jest to bardzo proste.

 

Aktualizacja do LTE/5G

LTE / 5G: przyszłość komunikacji kolejowej

Funkwerk oferuje systemy kolejowej komunikacji radiowej, których konstrukcja i zakres funkcji są dopasowane do indywidualnych wymagań klienta. Naszą modułową rodzinę produktów MESA® można uzupełnić o dodatkowe moduły radiowe LTE i 5G. W ten sposób powstają urządzenia Dual-Mode i Multi-Mode, które spełniają zarówno standard GSM-R, jak i standard analogowej łączności radiowej, a zarazem nadają się do zastosowań w nowoczesnych infrastrukturach telefonii komórkowej (LTE i 5G). Z nami Twoje przedsiębiorstwo kolejowe będzie gotowe na przyszłość! Możesz na przykład doposażyć swój system MESA®26 w gniazdo na kartę LTE. Dzięki modułowej budowie jest to bardzo proste.

 

Analogowe moduły kolejowej łączności radiowej

ARM26

W przypadku dwóch różnych zakresów częstotliwości Funkwerk oferuje analogowe moduły radiowe:

 • Jednostka radiowa 2 m RMA 2
 • Jednostka radiowa 70 cm RMA 7

Znajdują one zastosowanie w analogowym urządzeniu radiowym ARM26. Dzięki analogowym jednostkom radiowym ARM26 system komunikacji radiowej MESA®26 przekształca się w system Dual-Mode, który może pracować zarówno w analogowej, jak i cyfrowej sieci radiowej.

Radio analogowe

Analogowe moduły kolejowej łączności radiowej

ARM26

W przypadku dwóch różnych zakresów częstotliwości Funkwerk oferuje analogowe moduły radiowe:

 • Jednostka radiowa 2 m RMA 2
 • Jednostka radiowa 70 cm RMA 7

Znajdują one zastosowanie w analogowym urządzeniu radiowym ARM26. Dzięki analogowym jednostkom radiowym ARM26 system komunikacji radiowej MESA®26 przekształca się w system Dual-Mode, który może pracować zarówno w analogowej, jak i cyfrowej sieci radiowej.

Jakość nie kończy się na produkcie

Z

TEQoS2: środowisko testowe Quality of Service

Rozwiązanie TEQoS2 znajduje zastosowanie w fazie startowej nowej sieci GSM-R oraz w standardowym procesie eksploatacji i optymalizacji w celu zapewnienia jakości systemu GSM-R.

Funkcje:

 • Śledzenie (Tracing) warstwy GSM 2+3
 • Pomiar i graficzne przedstawienie jakości i natężenia pola
 • Testy pokrycia
 • Pomiary sąsiednich komórek
 • Poziom mocy i jakość
 • Lokalizacja GPS i referencja danyc
Z

Eurotestsystem ETS w radiach pokładowych GSM-R

Firma Funkwerk opracowała Eurotestsystem ETS na podstawie sprawdzonego rozwiązania Eurotestkoffer ETK. System służy do kontroli urządzeń kolejowej komunikacji radiowej i umożliwia właściwe przeprowadzanie procesu uruchamiania urządzenia oraz konserwacji. Ekran dotykowy ułatwia prostą i wygodną obsługę urządzenia.

Funkcje:

 • Test analogowego systemu łączności radiowej w różnych trybach krajowych (aktualnie Niemcy, Belgia, Francja i Luksemburg)
 • Test GSM-R (za pomocą zewnętrznego urządzenia Mobile Service Tester)
 • Test funkcji UIC 568 za pomocą interfejsu UIC 558
 • Podłączanie komputera serwisowego przez Bluetooth
 • Zasilanie: 24-110 VDC / 230 VAC

Urządzenia testowe

Jakość nie kończy się na produkcie

Z

TEQoS2: środowisko testowe Quality of Service

Rozwiązanie TEQoS2 znajduje zastosowanie w fazie startowej nowej sieci GSM-R oraz w standardowym procesie eksploatacji i optymalizacji w celu zapewnienia jakości systemu GSM-R.

Funkcje:

 • Śledzenie (Tracing) warstwy GSM 2+3
 • Pomiar i graficzne przedstawienie jakości i natężenia pola
 • Testy pokrycia
 • Pomiary sąsiednich komórek
 • Poziom mocy i jakość
 • Lokalizacja GPS i referencja danych
Z

Eurotestsystem ETS w radiach pokładowych GSM-Rs

Firma Funkwerk opracowała Eurotestsystem ETS na podstawie sprawdzonego rozwiązania Eurotestkoffer ETK. System służy do kontroli urządzeń kolejowej komunikacji radiowej i umożliwia właściwe przeprowadzanie procesu uruchamiania urządzenia oraz konserwacji. Ekran dotykowy ułatwia prostą i wygodną obsługę urządzenia.

Funkcje:

 • Test analogowego systemu łączności radiowej w różnych trybach krajowych (aktualnie Niemcy, Belgia, Francja i Luksemburg)
 • Test GSM-R (za pomocą zewnętrznego urządzenia Mobile Service Tester)
 • Test funkcji UIC 568 za pomocą interfejsu UIC 558
 • Podłączanie komputera serwisowego przez Bluetooth
 • Zasilanie: 24-110 VDC / 230 VAC