Nota prawna

Podmiot odpowiedzialny za treść

Funkwerk AG
Im Funkwerk 5
D-99625 Kölleda/Turyngia

Telefon: +49 (0) 36 35 / 458 0
Faks: +49 (0) 36 35 / 458 399
E-mail: info@funkwerk.com

Spółka wpisana do Rejestru Handlowego przy Sądzie Rejestrowym Jena, HRB 111457
numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku VAT: DE 211 360 724
nr podatkowy: 151/100/01735

Zarząd

Kerstin Schreiber, Dr. Falk Herrmann

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Michael Radke

Kredyty fotograficzne

Markus Steur, Florian Schuh, Dirk Wächter, pikisuperstar/freepik (Grafika w stopce)

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści znajdujące się na naszych stronach zostały opracowane z największą starannością. Nie gwarantujemy jednak ich poprawności, kompletności ani aktualności.

Jako podmiot świadczący usługi zgodnie z § 7 ust.1 ustawy telekomunikacyjnej (TMG) ponosimy odpowiedzialność według ogólnych zasad za własne treści umieszczone na tych stronach internetowych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak jako podmiot świadczący usługi zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji osób trzecich ani do dochodzenia okoliczności wskazujących na bezprawne czynności.

Zapis ten nie narusza obowiązku usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawnymi. Związana z tym odpowiedzialność możliwa jest jednakże dopiero od chwili uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W momencie uzyskania informacji o danym przypadku naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego za te obce treści również nie możemy ponosić odpowiedzialności. Za treści stron dostępnych za pomocą umieszczonych linków odpowiadają zawsze operatorzy lub administratorzy tych stron. Strony, do których prowadzą linki, w chwili zamieszczenia linka zostały sprawdzone pod kątem ewentualnej sprzeczności z prawem. Przy tworzeniu linka nie były widoczne żadne treści niezgodne z prawem.

Bez konkretnych wskazań o naruszeniu prawa ciągła kontrola treści na stronach, do których odsyłają linki jest niemożliwa. W razie stwierdzenia naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i prace na niniejszych stronach wykonane przez administratora stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora bądź twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, ale nie komercyjnego.

W zakresie treści na niniejszej stronie, których autorem nie jest administrator, zastrzega się prawo autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to użytkownik dostrzeże naruszenie prawa autorskiego, prosimy o stosowną informację. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa tego rodzaju treści będziemy niezwłocznie usuwać.

Nota prawna

Podmiot odpowiedzialny za treść

Funkwerk AG
Im Funkwerk 5
D-99625 Kölleda/Turyngia

Telefon: +49 (0) 36 35 / 458 0
Faks: +49 (0) 36 35 / 458 399
E-mail: info@funkwerk.com

Spółka wpisana do Rejestru Handlowego przy Sądzie Rejestrowym Jena, HRB 111457
numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku VAT: DE 211 360 724
nr podatkowy: 151/100/01735

Zarząd

Kerstin Schreiber, Dr. Falk Herrmann

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Michael Radke

Kredyty fotograficzne

Markus Steur, Florian Schuh, Dirk Wächter, pikisuperstar/freepik (Grafika w stopce)

Nota prawna

Podmiot odpowiedzialny za treść

Funkwerk AG
Im Funkwerk 5
D-99625 Kölleda/Turyngia

Telefon: +49 (0) 36 35 / 458 0
Faks: +49 (0) 36 35 / 458 399
E-mail: info@funkwerk.com

Spółka wpisana do Rejestru Handlowego przy Sądzie Rejestrowym Jena, HRB 111457
numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku VAT: DE 211 360 724
nr podatkowy: 151/100/01735

Zarząd

Kerstin Schreiber, Dr. Falk Herrmann

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Michael Radke

Kredyty fotograficzne

Markus Steur, Florian Schuh, Dirk Wächter, pikisuperstar/freepik (Grafika w stopce)

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści znajdujące się na naszych stronach zostały opracowane z największą starannością. Nie gwarantujemy jednak ich poprawności, kompletności ani aktualności.

Jako podmiot świadczący usługi zgodnie z § 7 ust.1 ustawy telekomunikacyjnej (TMG) ponosimy odpowiedzialność według ogólnych zasad za własne treści umieszczone na tych stronach internetowych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak jako podmiot świadczący usługi zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji osób trzecich ani do dochodzenia okoliczności wskazujących na bezprawne czynności.

Zapis ten nie narusza obowiązku usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawnymi. Związana z tym odpowiedzialność możliwa jest jednakże dopiero od chwili uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W momencie uzyskania informacji o danym przypadku naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści..

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego za te obce treści również nie możemy ponosić odpowiedzialności. Za treści stron dostępnych za pomocą umieszczonych linków odpowiadają zawsze operatorzy lub administratorzy tych stron. Strony, do których prowadzą linki, w chwili zamieszczenia linka zostały sprawdzone pod kątem ewentualnej sprzeczności z prawem. Przy tworzeniu linka nie były widoczne żadne treści niezgodne z prawem.

Bez konkretnych wskazań o naruszeniu prawa ciągła kontrola treści na stronach, do których odsyłają linki jest niemożliwa. W razie stwierdzenia naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i prace na niniejszych stronach wykonane przez administratora stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora bądź twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, ale nie komercyjnego.

W zakresie treści na niniejszej stronie, których autorem nie jest administrator, zastrzega się prawo autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to użytkownik dostrzeże naruszenie prawa autorskiego, prosimy o stosowną informację. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa tego rodzaju treści będziemy niezwłocznie usuwać.