Rozwiązania do każdego obszaru zastosowania

Grupa Funkwerk jako międzynarodowy koncern technologiczny specjalizuje się w ukierunkowanych na rozwiązania systemach informacji, komunikacji i bezpieczeństwa dla transportu miejskiego i dalekobieżnego, infrastrukturach cyfrowych, rozwiązaniach dla urzędów i przedsiębiorstw. Nasze systemy są indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta i znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach – od kolei i transportu publicznego, poprzez przemysł, aż po drogi wodne i śluzy.

w
Kolej i inne pojazdy szynowe
p
Infrastruktura transportu kolejowego i publicznego
Przemysł, tereny i budynki
Komunikacja miejska i transport publiczny
Energia i zaopatrzenie
Urzędy i wymiar sprawiedliwości
Służba zdrowia
Miasta i obiekty rekreacyjne

indywidualne i dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania do każdego obszaru zastosowania

Grupa Funkwerk jako międzynarodowy koncern technologiczny specjalizuje się w ukierunkowanych na rozwiązania systemach informacji, komunikacji i bezpieczeństwa dla transportu miejskiego i dalekobieżnego, infrastrukturach cyfrowych, rozwiązaniach dla urzędów i przedsiębiorstw. Nasze systemy są indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta i znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach – od kolei i transportu publicznego, poprzez przemysł, aż po drogi wodne i śluzy.

w
Kolej i inne pojazdy szynowe
p
Infrastruktura transportu kolejowego i publicznego
Przemysł, tereny i budynki
Komunikacja miejska i transport publiczny
Energia i zaopatrzenie
Urzędy i wymiar sprawiedliwości
Służba zdrowia
Miasta i obiekty rekreacyjne

indywidualne i dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania do każdego obszaru zastosowania

Grupa Funkwerk jako międzynarodowy koncern technologiczny specjalizuje się w ukierunkowanych na rozwiązania systemach informacji, komunikacji i bezpieczeństwa dla transportu miejskiego i dalekobieżnego, infrastrukturach cyfrowych, rozwiązaniach dla urzędów i przedsiębiorstw. Nasze systemy są indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta i znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach – od kolei i transportu publicznego, poprzez przemysł, aż po drogi wodne i śluzy.

w
Kolej i inne pojazdy szynowe
p
Infrastruktura transportu kolejowego i publicznego
Przemysł, tereny i budynki
Komunikacja miejska i transport publiczny
Energia i zaopatrzenie
Urzędy i wymiar sprawiedliwości
Służba zdrowia
Miasta i obiekty rekreacyjne

Indywidualne systemy dla każdej branży


Kolej i pojazdy szynowe

Nasza paleta produktów obejmuje wiele rozwiązań technicznych dla branży kolejowej. W segmencie systemów kolejowej łączności radiowej jesteśmy konstruktorami i producentami takich urządzeń, jak radia pokładowe, urządzenia obsługi, ręczne urządzenia radiowe i odpowiednie wyposażenie testowe. Łączność radiowa to nieodzowny warunek bezpiecznego transportu kolejowego. Zapewnia komunikację między pociągiem a infrastrukturą stacjonarną. W Europie opiera się ona przeważnie na cyfrowym standardzie telefonii komórkowej GSM-R. Funkwerk oferuje także analogowe systemy radiowe oraz rozwiązania LTE.

.

 

Infrastruktura stacjonarna: transport kolejowy i publiczny

Aby udostępnić pasażerowi niezbędne informacje związane z podróżą, oferujemy operatorom kolejowym i przedsiębiorstwom transportu miejskiego systemy wyświetlania i informacji głosowych na dworcach, peronach czy przystankach. Pozwalają one na informowanie pasażerów na bieżąco w kompleksowy i zrozumiały sposób o opóźnieniach, awariach i zmianach rozkładu jazdy. Funkwerk oferuje różne rodzaje technologii wyświetlaczy i komunikatów głosowych umożliwiających informowanie pasażerów o szczegółach podróży. Firma Funkwerk w swoim asortymencie produktów i rozwiązań ma także innowacyjne systemy planowania rozkładów jazdy.

Ofertę uzupełniają systemy wideo marki Funkwerk: bezpieczną podróż zapewnią nasze systemy monitorowania wideo i profesjonalne kamery wideo, technika transmisji wideo, systemy zarządzania oraz oprogramowanie do inteligentnego przetwarzania i analizy danych do zastosowania na dworcach i w pociągach oraz przy odprawach pociągów.

Przemysł, tereny, budynki

Od dziesięcioleci firma Funkwerk jest specjalistą w dziedzinie indywidualnych rozwiązań systemów wideo w zakresie monitoringu budynków, obiektów przemysłowych i terenów. Tereny przemysłowe, kompleksy budynków, muzea czy urzędy – zabezpieczenie budynku jest zawsze indywidualnym rozwiązaniem dopasowanym do określonych warunków i potrzeb klienta. Oprócz monitoringu wizyjnego i detekcji ruchu system może być także wyposażony w instalację antywłamaniową, kontrolę dostępu oraz sygnalizację pożarową.

Komunikacja i transport: lotniska

Systemy monitorowania wideo marki Funkwerk znajdują zastosowanie na lotniskach na całym świecie. Takie czynniki, jak wzrost natężenia ruchu lotniczego oraz rosnąca liczba pasażerów, a także zwiększone wyczulenie na zagrożenie terrorystyczne i akty przemocy, wymagają modułowej koncepcji bezpieczeństwa. Najważniejsze są przy tym następujące aspekty:

 • Zwiększenie efektywnego bezpieczeństwa oraz poziomu bezpieczeństwa odczuwanego przez pasażerów
 • Pełnoklatkowy transfer obrazów wysokiej jakości
 • Zapewnienie transmisji w czasie rzeczywistym (kontrola obrazu na żywo) oraz całodobowa rejestracja w celu późniejszej analizy w razie incydentów
 • Rozpoznawanie podejrzanych obiektów (np. porzucone bagaże)

Komunikacja i transport: drogi i tunele

Od dziesięcioleci komponenty i rozwiązania firmy Funkwerk znajdują zastosowanie na drogach, w tunelach oraz na krytycznych odcinkach autostrad w celu monitorowania ruchu drogowego lub zarządzania nim. Celem tych opartych na nagraniach wideo rozwiązań systemowych jest zapewnienie optymalnego przepływu ruchu na drogach i w tunelach oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg. W tym celu niezbędne jest wczesne rozpoznawanie zdarzeń (np. powstawanie korków, awarie lub wypadki). Na ich podstawie konieczne jest wprowadzenie działań mających na celu zapobieganie korkom i kolejnym wypadkom. Odcinkowe udostępnianie pasa awaryjnego w razie dużego zagęszczenia pojazdów umożliwia optymalizację przepływu ruchu i redukcję korków, a co za tym idzie, odciążenie środowiska.

Komunikacja i transport: śluzy

Nieustanne i kompleksowe monitorowanie śluz przez pracowników to stały element koncepcji bezpieczeństwa opartych na nagraniach wideo.

Konieczne jest przy tym spełnienie następujących założeń:

 • zwiększenie bezpieczeństwa przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych oraz przestrzeganiu przepisów urzędowych (FVT, WSA)
 • centralne sterowanie śluzami i jazami bez fizycznej obecności personelu przy śluzie
 • dowolne przypisanie komór śluzy oraz ich liczby do jednostek obsługi
 • cyfrowa transmisja i zapis obrazów wysokiej jakości
 • połączenie wszystkich śluz z centralą nadzoru bezpieczeństwa

Energia i zaopatrzenie

Aby zabezpieczyć tak zwaną infrastrukturę krytyczną, jak np. przedsiębiorstwa energetyczne i elektrownie, przed niedozwolonym dostępem lub atakami, konieczne jest stosowanie skutecznej kontroli wizualnej. Nasze rozwiązania wideo chronią przed niedozwolonym dostępem osób i/lub pojazdów. Umożliwiają one ciągłe monitorowanie obiektów oraz stref na zewnątrz, także na rozległych obszarach, redukują liczbę personelu i pomagają w dokładnej lokalizacji zakłóceń, aby móc odpowiednio wcześnie wprowadzić ukierunkowane, niezbędne działania.

Zdjęcie: Martina Nolte, licencja: Creative Commons by-sa-3.0 de

Urzędy i wymiar sprawiedliwości

Zróżnicowanie wśród osób osadzonych w zakładach penitencjarnych oraz coraz większe zagęszczenie w tego typu placówkach wymaga stosowania zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa, spełniającej rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa w więzieniach, a zarazem służącej ogółowi i resocjalizacji osadzonych. Firma Funkwerk jest od dziesięcioleci sprawdzonym partnerem w zakresie kompleksowego zabezpieczenia zakładów penitencjarnych i instytucji wymiaru sprawiedliwości. Zgromadzone doświadczenie i wiedza uzyskana dzięki ścisłej współpracy z klientami i urzędami stanowi naszą niezawodną podstawę dla dostosowanych do potrzeb tego sektora rozwiązań systemowych i programowych oraz projektowania odpowiedniej techniki bezpieczeństwa opartej na nagraniach wideo.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Bezpieczeństwo placówek opieki zdrowotnej podlega specjalnym zasadom. Obejmują one ochronę placówki i przedmiotów wartościowych, a także personelu i pacjentów. Monitoring wizyjny za pomocą profesjonalnych rozwiązań w obszarze techniki bezpieczeństwa umożliwia wczesne rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie natychmiastowych działań.

Jest to możliwe dzięki:

 • monitorowaniu wejść we wrażliwych i krytycznych pod względem bezpieczeństwa obszarach, kontroli wyjść awaryjnych
 • monitorowaniu przedmiotów wartościowych i sprzętu medycznego
 • obserwacji pacjentów, np. w oddziałach związanych ze sprawami sądowymi
 • kontroli dostępu i wjazdu

Miasta i obiekty rekreacyjne

Monitorowanie miejsc publicznych i stref ruchu pieszego nabiera coraz większego znaczenia dla miast i gmin, w szczególności ze względu na rosnące zagrożenie terrorystyczne lub inne ataki ekstremistów. Oparte na nagraniach wideo koncepcje bezpieczeństwa służą zwiększeniu zarówno odczuwanego, jak i rzeczywistego bezpieczeństwa. Zarejestrowane obrazy mogą zostać przesłane na żywo do odpowiednich instytucji i przechowane do celów ewentualnego śledztwa. Surowo przestrzegane są przy tym przepisy w zakresie ochrony sfery prywatnej w ramach tzw. „privacy masking”.

Obszary zastosowań

Idealnie dopasowane systemy dla każdej branży

 

Kolej i pojazdy szynowe

Nasza paleta produktów obejmuje wiele rozwiązań technicznych dla branży kolejowej. W segmencie systemów kolejowej łączności radiowej jesteśmy konstruktorami i producentami takich urządzeń, jak radia pokładowe, urządzenia obsługi, ręczne urządzenia radiowe i odpowiednie wyposażenie testowe. Łączność radiowa to nieodzowny warunek bezpiecznego transportu kolejowego. Zapewnia komunikację między pociągiem a infrastrukturą stacjonarną. W Europie opiera się ona przeważnie na cyfrowym standardzie telefonii komórkowej GSM-R. Funkwerk oferuje także analogowe systemy radiowe oraz rozwiązania LTE.

 

Infrastruktura stacjonarna: transport kolejowy i publiczny

Aby udostępnić pasażerowi niezbędne informacje związane z podróżą, oferujemy operatorom kolejowym i przedsiębiorstwom transportu miejskiego systemy wyświetlania i informacji głosowych na dworcach, peronach czy przystankach. Pozwalają one na informowanie pasażerów na bieżąco w kompleksowy i zrozumiały sposób o opóźnieniach, awariach i zmianach rozkładu jazdy. Funkwerk oferuje różne rodzaje technologii wyświetlaczy i komunikatów głosowych umożliwiających informowanie pasażerów o szczegółach podróży. Firma Funkwerk w swoim asortymencie produktów i rozwiązań ma także innowacyjne systemy planowania rozkładów jazdy.

Ofertę uzupełniają systemy wideo marki Funkwerk: bezpieczną podróż zapewnią nasze systemy monitorowania wideo i profesjonalne kamery wideo, technika transmisji wideo, systemy zarządzania oraz oprogramowanie do inteligentnego przetwarzania i analizy danych do zastosowania na dworcach i w pociągach oraz przy odprawach pociągów.

Przemysł, tereny, budynki

Od dziesięcioleci firma Funkwerk jest specjalistą w dziedzinie indywidualnych rozwiązań systemów wideo w zakresie monitoringu budynków, obiektów przemysłowych i terenów. Tereny przemysłowe, kompleksy budynków, muzea czy urzędy – zabezpieczenie budynku jest zawsze indywidualnym rozwiązaniem dopasowanym do określonych warunków i potrzeb klienta. Oprócz monitoringu wizyjnego i detekcji ruchu system może być także wyposażony w instalację antywłamaniową, kontrolę dostępu oraz sygnalizację pożarową.

Komunikacja i transport: lotniska

Systemy monitorowania wideo marki Funkwerk znajdują zastosowanie na lotniskach na całym świecie. Takie czynniki, jak wzrost natężenia ruchu lotniczego oraz rosnąca liczba pasażerów, a także zwiększone wyczulenie na zagrożenie terrorystyczne i akty przemocy, wymagają modułowej koncepcji bezpieczeństwa. Najważniejsze są przy tym następujące aspekty:

 • IZwiększenie efektywnego bezpieczeństwa oraz poziomu bezpieczeństwa odczuwanego przez pasażerów
 • Pełnoklatkowy transfer obrazów wysokiej jakości
 • Zapewnienie transmisji w czasie rzeczywistym (kontrola obrazu na żywo) oraz całodobowa rejestracja w celu późniejszej analizy w razie incydentów
 • Rozpoznawanie podejrzanych obiektów (np. porzucone bagaże)

Komunikacja i transport: drogi i tunele

Od dziesięcioleci komponenty i rozwiązania firmy Funkwerk znajdują zastosowanie na drogach, w tunelach oraz na krytycznych odcinkach autostrad w celu monitorowania ruchu drogowego lub zarządzania nim. Celem tych opartych na nagraniach wideo rozwiązań systemowych jest zapewnienie optymalnego przepływu ruchu na drogach i w tunelach oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg. W tym celu niezbędne jest wczesne rozpoznawanie zdarzeń (np. powstawanie korków, awarie lub wypadki). Na ich podstawie konieczne jest wprowadzenie działań mających na celu zapobieganie korkom i kolejnym wypadkom. Odcinkowe udostępnianie pasa awaryjnego w razie dużego zagęszczenia pojazdów umożliwia optymalizację przepływu ruchu i redukcję korków, a co za tym idzie, odciążenie środowiska.

Komunikacja i transport: śluzy

Nieustanne i kompleksowe monitorowanie śluz przez pracowników to stały element koncepcji bezpieczeństwa opartych na nagraniach wideo. 

Konieczne jest przy tym spełnienie następujących założeń:

 • zwiększenie bezpieczeństwa przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych oraz przestrzeganiu przepisów urzędowych (FVT, WSA)
 • centralne sterowanie śluzami i jazami bez fizycznej obecności personelu przy śluzie
 • dowolne przypisanie komór śluzy oraz ich liczby do jednostek obsługi
 • cyfrowa transmisja i zapis obrazów wysokiej jakości
 • połączenie wszystkich śluz z centralą nadzoru bezpieczeństwa

Energia i zaopatrzenie

Aby zabezpieczyć tak zwaną infrastrukturę krytyczną, jak np. przedsiębiorstwa energetyczne i elektrownie, przed niedozwolonym dostępem lub atakami, konieczne jest stosowanie skutecznej kontroli wizualnej. Nasze rozwiązania wideo chronią przed niedozwolonym dostępem osób i/lub pojazdów. Umożliwiają one ciągłe monitorowanie obiektów oraz stref na zewnątrz, także na rozległych obszarach, redukują liczbę personelu i pomagają w dokładnej lokalizacji zakłóceń, aby móc odpowiednio wcześnie wprowadzić ukierunkowane, niezbędne działania.

Zdjęcie: Martina Nolte, licencja: Creative Commons by-sa-3.0 de

Urzędy i wymiar sprawiedliwości

Zróżnicowanie wśród osób osadzonych w zakładach penitencjarnych oraz coraz większe zagęszczenie w tego typu placówkach wymaga stosowania zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa, spełniającej rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa w więzieniach, a zarazem służącej ogółowi i resocjalizacji osadzonych. Firma Funkwerk jest od dziesięcioleci sprawdzonym partnerem w zakresie kompleksowego zabezpieczenia zakładów penitencjarnych i instytucji wymiaru sprawiedliwości. Zgromadzone doświadczenie i wiedza uzyskana dzięki ścisłej współpracy z klientami i urzędami stanowi naszą niezawodną podstawę dla dostosowanych do potrzeb tego sektora rozwiązań systemowych i programowych oraz projektowania odpowiedniej techniki bezpieczeństwa opartej na nagraniach wideo.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Bezpieczeństwo placówek opieki zdrowotnej podlega specjalnym zasadom. Obejmują one ochronę placówki i przedmiotów wartościowych, a także personelu i pacjentów. Monitoring wizyjny za pomocą profesjonalnych rozwiązań w obszarze techniki bezpieczeństwa umożliwia wczesne rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie natychmiastowych działań.

Jest to możliwe dzięki:

 • monitorowaniu wejść we wrażliwych i krytycznych pod względem bezpieczeństwa obszarach, kontroli wyjść awaryjnych
 • monitorowaniu przedmiotów wartościowych i sprzętu medycznego
 • obserwacji pacjentów, np. w oddziałach związanych ze sprawami sądowymi
 • kontroli dostępu i wjazdu

Miasta i obiekty rekreacyjne

Monitorowanie miejsc publicznych i stref ruchu pieszego nabiera coraz większego znaczenia dla miast i gmin, w szczególności ze względu na rosnące zagrożenie terrorystyczne lub inne ataki ekstremistów. Oparte na nagraniach wideo koncepcje bezpieczeństwa służą zwiększeniu zarówno odczuwanego, jak i rzeczywistego bezpieczeństwa. Zarejestrowane obrazy mogą zostać przesłane na żywo do odpowiednich instytucji i przechowane do celów ewentualnego śledztwa. Surowo przestrzegane są przy tym przepisy w zakresie ochrony sfery prywatnej w ramach tzw. „privacy masking”.

Obszary zastosowań

Indywidualne systemy dla każdej branży

Kolej i pojazdy szynowe

Nasza paleta produktów obejmuje wiele rozwiązań technicznych dla branży kolejowej. W segmencie systemów kolejowej łączności radiowej jesteśmy konstruktorami i producentami takich urządzeń, jak radia pokładowe, urządzenia obsługi, ręczne urządzenia radiowe i odpowiednie wyposażenie testowe. Łączność radiowa to nieodzowny warunek bezpiecznego transportu kolejowego. Zapewnia komunikację między pociągiem a infrastrukturą stacjonarną. W Europie opiera się ona przeważnie na cyfrowym standardzie telefonii komórkowej GSM-R. Funkwerk oferuje także analogowe systemy radiowe oraz rozwiązania LTE.

Infrastruktura stacjonarna: transport kolejowy i publiczny

Aby udostępnić pasażerowi niezbędne informacje związane z podróżą, oferujemy operatorom kolejowym i przedsiębiorstwom transportu miejskiego systemy wyświetlania i informacji głosowych na dworcach, peronach czy przystankach. Pozwalają one na informowanie pasażerów na bieżąco w kompleksowy i zrozumiały sposób o opóźnieniach, awariach i zmianach rozkładu jazdy. Funkwerk oferuje różne rodzaje technologii wyświetlaczy i komunikatów głosowych umożliwiających informowanie pasażerów o szczegółach podróży. Firma Funkwerk w swoim asortymencie produktów i rozwiązań ma także innowacyjne systemy planowania rozkładów jazdy.

Ofertę uzupełniają systemy wideo marki Funkwerk: bezpieczną podróż zapewnią nasze systemy monitorowania wideo i profesjonalne kamery wideo, technika transmisji wideo, systemy zarządzania oraz oprogramowanie do inteligentnego przetwarzania i analizy danych do zastosowania na dworcach i w pociągach oraz przy odprawach pociągów.

Przemysł, tereny, budynki

Od dziesięcioleci firma Funkwerk jest specjalistą w dziedzinie indywidualnych rozwiązań systemów wideo w zakresie monitoringu budynków, obiektów przemysłowych i terenów. Tereny przemysłowe, kompleksy budynków, muzea czy urzędy – zabezpieczenie budynku jest zawsze indywidualnym rozwiązaniem dopasowanym do określonych warunków i potrzeb klienta. Oprócz monitoringu wizyjnego i detekcji ruchu system może być także wyposażony w instalację antywłamaniową, kontrolę dostępu oraz sygnalizację pożarową.

Komunikacja i transport: lotniska

Systemy monitorowania wideo marki Funkwerk znajdują zastosowanie na lotniskach na całym świecie. Takie czynniki, jak wzrost natężenia ruchu lotniczego oraz rosnąca liczba pasażerów, a także zwiększone wyczulenie na zagrożenie terrorystyczne i akty przemocy, wymagają modułowej koncepcji bezpieczeństwa. Najważniejsze są przy tym następujące aspekty:

 • Zwiększenie efektywnego bezpieczeństwa oraz poziomu bezpieczeństwa odczuwanego przez pasażerów
 • Pełnoklatkowy transfer obrazów wysokiej jakości
 • Zapewnienie transmisji w czasie rzeczywistym (kontrola obrazu na żywo) oraz całodobowa rejestracja w celu późniejszej analizy w razie incydentów
 • Rozpoznawanie podejrzanych obiektów (np. porzucone bagaże)
Komunikacja i transport: drogi i tunele

Od dziesięcioleci komponenty i rozwiązania firmy Funkwerk znajdują zastosowanie na drogach, w tunelach oraz na krytycznych odcinkach autostrad w celu monitorowania ruchu drogowego lub zarządzania nim. Celem tych opartych na nagraniach wideo rozwiązań systemowych jest zapewnienie optymalnego przepływu ruchu na drogach i w tunelach oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg. W tym celu niezbędne jest wczesne rozpoznawanie zdarzeń (np. powstawanie korków, awarie lub wypadki). Na ich podstawie konieczne jest wprowadzenie działań mających na celu zapobieganie korkom i kolejnym wypadkom. Odcinkowe udostępnianie pasa awaryjnego w razie dużego zagęszczenia pojazdów umożliwia optymalizację przepływu ruchu i redukcję korków, a co za tym idzie, odciążenie środowiska.

Komunikacja i transport: śluzy

Nieustanne i kompleksowe monitorowanie śluz przez pracowników to stały element koncepcji bezpieczeństwa opartych na nagraniach wideo. 

Konieczne jest przy tym spełnienie następujących założeń:

 • zwiększenie bezpieczeństwa przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych oraz przestrzeganiu przepisów urzędowych (FVT, WSA)
 • centralne sterowanie śluzami i jazami bez fizycznej obecności personelu przy śluzie
 • dowolne przypisanie komór śluzy oraz ich liczby do jednostek obsługi
 • cyfrowa transmisja i zapis obrazów wysokiej jakości
 • połączenie wszystkich śluz z centralą nadzoru bezpieczeństwa
Energia i zaopatrzenie

Aby zabezpieczyć tak zwaną infrastrukturę krytyczną, jak np. przedsiębiorstwa energetyczne i elektrownie, przed niedozwolonym dostępem lub atakami, konieczne jest stosowanie skutecznej kontroli wizualnej. Nasze rozwiązania wideo chronią przed niedozwolonym dostępem osób i/lub pojazdów. Umożliwiają one ciągłe monitorowanie obiektów oraz stref na zewnątrz, także na rozległych obszarach, redukują liczbę personelu i pomagają w dokładnej lokalizacji zakłóceń, aby móc odpowiednio wcześnie wprowadzić ukierunkowane, niezbędne działania.

Zdjęcie: Martina Nolte, licencja: Creative Commons by-sa-3.0 de

Urzędy i wymiar sprawiedliwości

Zróżnicowanie wśród osób osadzonych w zakładach penitencjarnych oraz coraz większe zagęszczenie w tego typu placówkach wymaga stosowania zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa, spełniającej rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa w więzieniach, a zarazem służącej ogółowi i resocjalizacji osadzonych. Firma Funkwerk jest od dziesięcioleci sprawdzonym partnerem w zakresie kompleksowego zabezpieczenia zakładów penitencjarnych i instytucji wymiaru sprawiedliwości. Zgromadzone doświadczenie i wiedza uzyskana dzięki ścisłej współpracy z klientami i urzędami stanowi naszą niezawodną podstawę dla dostosowanych do potrzeb tego sektora rozwiązań systemowych i programowych oraz projektowania odpowiedniej techniki bezpieczeństwa opartej na nagraniach wideo.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Bezpieczeństwo placówek opieki zdrowotnej podlega specjalnym zasadom. Obejmują one ochronę placówki i przedmiotów wartościowych, a także personelu i pacjentów. Monitoring wizyjny za pomocą profesjonalnych rozwiązań w obszarze techniki bezpieczeństwa umożliwia wczesne rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie natychmiastowych działań.

Jest to możliwe dzięki:

 • monitorowaniu wejść we wrażliwych i krytycznych pod względem bezpieczeństwa obszarach, kontroli wyjść awaryjnych
 • monitorowaniu przedmiotów wartościowych i sprzętu medycznego
 • obserwacji pacjentów, np. w oddziałach związanych ze sprawami sądowymi
 • kontroli dostępu i wjazdu
Miasta i obiekty rekreacyjne

Monitorowanie miejsc publicznych i stref ruchu pieszego nabiera coraz większego znaczenia dla miast i gmin, w szczególności ze względu na rosnące zagrożenie terrorystyczne lub inne ataki ekstremistów. Oparte na nagraniach wideo koncepcje bezpieczeństwa służą zwiększeniu zarówno odczuwanego, jak i rzeczywistego bezpieczeństwa. Zarejestrowane obrazy mogą zostać przesłane na żywo do odpowiednich instytucji i przechowane do celów ewentualnego śledztwa. Surowo przestrzegane są przy tym przepisy w zakresie ochrony sfery prywatnej w ramach tzw. „privacy masking”.