Najlepsza jakość dzięki scentralizowanemu zaopatrzeniu

Jako wiodące przedsiębiorstwo na rynku i lider technologiczny w zakresie profesjonalnych systemów komunikacji i monitoringu wideo firma Funkwerk nieustannie poszukuje solidnych partnerów. Razem z nimi chcemy prowadzić optymalizację kosztów, procesów i produktów. W odniesieniu do naszych produktów i niezawodności systemów stawiamy równie wysokie wymagania jak wobec naszych dostawców na całym świecie. Dlatego tworzymy wieloletnie więzi partnerskie z dostawcami, którzy elastycznie reagują na nasze potrzeby i mają motywację do wprowadzania innowacji.

Szybka reakcja na wymagania

Najlepsza jakość dzięki scentralizowanemu zaopatrzeniu

Jako wiodące przedsiębiorstwo na rynku i lider technologiczny w zakresie profesjonalnych systemów komunikacji i monitoringu wideo firma Funkwerk nieustannie poszukuje solidnych partnerów. Razem z nimi chcemy prowadzić optymalizację kosztów, procesów i produktów. W odniesieniu do naszych produktów i niezawodności systemów stawiamy równie wysokie wymagania jak wobec naszych dostawców na całym świecie. Dlatego tworzymy wieloletnie więzi partnerskie z dostawcami, którzy elastycznie reagują na nasze potrzeby i mają motywację do wprowadzania innowacji.

Szybka reakcja na wymagania

Najlepsza jakość dzięki scentralizowanemu zaopatrzeniu

Jako wiodące przedsiębiorstwo na rynku i lider technologiczny w zakresie profesjonalnych systemów komunikacji i monitoringu wideo firma Funkwerk nieustannie poszukuje solidnych partnerów. Razem z nimi chcemy prowadzić optymalizację kosztów, procesów i produktów. W odniesieniu do naszych produktów i niezawodności systemów stawiamy równie wysokie wymagania jak wobec naszych dostawców na całym świecie. Dlatego tworzymy wieloletnie więzi partnerskie z dostawcami, którzy elastycznie reagują na nasze potrzeby i mają motywację do wprowadzania innowacji.

Przegląd zapotrzebowania

$
aktywne i pasywne podzespoły elektroniczne
$
aluminiowe odlewy ciśnieniowe
$
anteny kolejowe
$
konstrukcje nośne
$
elementy z blachy i elementy gięte
$
elementy z blachy i elementy gięte
$
elementy zgodne z normami DIN
$
szkło techniczne
$
elementy toczone i frezowane
$
klawiatury membranowe
$
panele czołowe
$
aparaty ręczne
$
kable i przewody
$
elementy z tworzyw sztucznych
$
płytki drukowane
$
podzespoły zgrzewane
$
złącza wtykane
$
urządzenia zasilające
$
wyświetlacze w wersjach standardowych i specjalnych

Na pierwszy rzut oka

Przegląd zapotrzebowania

$
aktywne i pasywne podzespoły elektroniczne
$
aluminiowe odlewy ciśnieniowe
$
anteny kolejowe
$
konstrukcje nośne
$
elementy z blachy i elementy gięte
$
usługi
$
elementy zgodne z normami DIN
$
wyświetlacze w wersjach standardowych i specjalnych
$
elementy toczone i frezowane
$
klawiatury membranowe
$
panele czołowe
$
aparaty ręczne
$
kable i przewody
$
elementy z tworzyw sztucznych
$
płytki drukowane
$
podzespoły zgrzewane
$
złącza wtykane
$
urządzenia zasilające
$
szkło techniczne

Na pierwszy rzut oka

Przegląd zapotrzebowania

$
aktywne i pasywne podzespoły elektroniczne
$
aluminiowe odlewy ciśnieniowe
$
anteny kolejowe
$
konstrukcje nośne
$
elementy z blachy i elementy gięte
$
usługi
$
elementy zgodne z normami DIN
$
wyświetlacze w wersjach standardowych i specjalnych
$
elementy toczone i frezowane
$
klawiatury membranowe
$
panele czołowe
$
aparaty ręczne
$
kable i przewody
$
elementy z tworzyw sztucznych
$
płytki drukowane
$
podzespoły zgrzewane
$
złącza wtykane
$
urządzenia zasilające
$
szkło techniczne

Oferta dla dostawców

Oprócz opisanych aspektów nasi dostawcy muszą spełniać poniższe kryteria.

aktualna certyfikacja według DIN ISO 9001 lub podobna
Z
akceptacja Ogólnych Warunków Zakupu
agsdix-null
przestrzeganie wszystkich europejskich wytycznych i standardów w zakresie ochrony środowiska (m.in. REACH/RoHS, brak minerałów z regionów ogarniętych konfliktami)
i
udostępnianie danych dotyczących produktu (wymiana handlowa z krajami spoza UE)
podpisanie wieloletnich umów dostawy i porozumień w zakresie zapewnienia jakości

Jeżeli spełniasz nasze wymagania, wyślij nam swoją przekonującą kandydaturę jako dostawca na adres purchasing@funkwerk.com

Poszukiwany niezawodny partner

Oferta dla dostawców

Oprócz opisanych aspektów nasi dostawcy muszą spełniać poniższe kryteria.

aktualna certyfikacja według DIN ISO 9001 lub podobna
Z
akceptacja Ogólnych Warunków Zakupu
agsdix-null
przestrzeganie wszystkich europejskich wytycznych i standardów w zakresie ochrony środowiska (m.in. REACH/RoHS, brak minerałów z regionów ogarniętych konfliktami)
udostępnianie danych dotyczących produktu (wymiana handlowa z krajami spoza UE)
i
podpisanie wieloletnich umów dostawy i porozumień w zakresie zapewnienia jakości

Jeżeli spełniasz nasze wymagania, wyślij nam swoją przekonującą kandydaturę jako dostawca na adres purchasing@funkwerk.com.

Poszukiwany niezawodny partner

Oferta dla dostawców

Oprócz opisanych aspektów nasi dostawcy muszą spełniać poniższe kryteria.

aktualna certyfikacja według DIN ISO 9001 lub podobna

Z

akceptacja Ogólnych Warunków Zakupu

agsdix-null

przestrzeganie wszystkich europejskich wytycznych i standardów w zakresie ochrony środowiska (m.in. REACH/RoHS, brak minerałów z regionów ogarniętych konfliktami)

i

udostępnianie danych dotyczących produktu (wymiana handlowa z krajami spoza UE)

podpisanie wieloletnich umów dostawy i porozumień w zakresie zapewnienia jakości

Jeżeli spełniasz nasze wymagania, wyślij nam swoją przekonującą kandydaturę jako dostawca na adres purchasing@funkwerk.com.

Do pobrania

Instrukcja pakowania

Instrukcja pakowania

Ogólne Warunki Zakupu

Ogólne Warunki Zakupu