Filozofia i standardy jakości

Jako wiodące przedsiębiorstwo na rynku i lider technologiczny w zakresie profesjonalnych systemów komunikacji i bezpieczeństwa firma Funkwerk koncentruje się na rynkach przyszłości o dużym potencjale rozwoju. Podstawą naszej działalności biznesowej jest kompetencja technologiczna, głębokie zrozumienie potrzeb i infrastruktury naszych klientów oraz nasza elastyczność, jaką umożliwiają nam średnie rozmiary naszego przedsiębiorstwa. Naszym atutem jest konkretna wiedza użytkowa oraz polityka inwestycji wyprzedzająca przemiany technologiczne. Dla naszych klientów oznacza to szybki czas reakcji przy realizacji pomysłów w ramach idealnie dopasowanych, gotowych do wdrożenia rozwiązań systemowych. Nieustannie rozwijamy i doskonalimy nasz wieloletni, sprawdzony model biznesowy, aby dostosować się do nowych struktur.

Wysoka jakość naszych produktów i niezawodność naszych systemów ma dla Funkwerk strategiczne znaczenie! Dlatego istotne procesy w naszej grupie przedsiębiorstw są objęte regularnymi kontrolami i optymalizacjami. W naszych oddziałach stosujemy skuteczny system zarządzania jakością. Dodatkowo wszystkie zakłady produkcyjne są objęte specjalnymi certyfikacjami, aby spełniać wysokie wymagania naszych klientów. 

Przestrzeganie norm ISO 9001 oraz IRIS (International Railways Industrial Standard) jest od wielu lat wyróżnikiem jakości firmy Funkwerk.

Koncentracja na przyszłych rynkach

Filozofia i standardy jakości

Jako wiodące przedsiębiorstwo na rynku i lider technologiczny w zakresie profesjonalnych systemów komunikacji i bezpieczeństwa firma Funkwerk koncentruje się na rynkach przyszłości o dużym potencjale rozwoju. Podstawą naszej działalności biznesowej jest kompetencja technologiczna, głębokie zrozumienie potrzeb i infrastruktury naszych klientów oraz nasza elastyczność, jaką umożliwiają nam średnie rozmiary naszego przedsiębiorstwa. Naszym atutem jest konkretna wiedza użytkowa oraz polityka inwestycji wyprzedzająca przemiany technologiczne. Dla naszych klientów oznacza to szybki czas reakcji przy realizacji pomysłów w ramach idealnie dopasowanych, gotowych do wdrożenia rozwiązań systemowych. Nieustannie rozwijamy i doskonalimy nasz wieloletni, sprawdzony model biznesowy, aby dostosować się do nowych struktur.

Wysoka jakość naszych produktów i niezawodność naszych systemów ma dla Funkwerk strategiczne znaczenie! Dlatego istotne procesy w naszej grupie przedsiębiorstw są objęte regularnymi kontrolami i optymalizacjami. W naszych oddziałach stosujemy skuteczny system zarządzania jakością. Dodatkowo wszystkie zakłady produkcyjne są objęte specjalnymi certyfikacjami, aby spełniać wysokie wymagania naszych klientów.

Przestrzeganie norm ISO 9001 oraz IRIS (International Railways Industrial Standard) jest od wielu lat wyróżnikiem jakości firmy Funkwerk.

Koncentracja na przyszłych rynkach

Filozofia i standardy jakości

Jako wiodące przedsiębiorstwo na rynku i lider technologiczny w zakresie profesjonalnych systemów komunikacji i bezpieczeństwa firma Funkwerk koncentruje się na rynkach przyszłości o dużym potencjale rozwoju. Podstawą naszej działalności biznesowej jest kompetencja technologiczna, głębokie zrozumienie potrzeb i infrastruktury naszych klientów oraz nasza elastyczność, jaką umożliwiają nam średnie rozmiary naszego przedsiębiorstwa. Naszym atutem jest konkretna wiedza użytkowa oraz polityka inwestycji wyprzedzająca przemiany technologiczne. Dla naszych klientów oznacza to szybki czas reakcji przy realizacji pomysłów w ramach idealnie dopasowanych, gotowych do wdrożenia rozwiązań systemowych. Nieustannie rozwijamy i doskonalimy nasz wieloletni, sprawdzony model biznesowy, aby dostosować się do nowych struktur.

Wysoka jakość naszych produktów i niezawodność naszych systemów ma dla Funkwerk strategiczne znaczenie! Dlatego istotne procesy w naszej grupie przedsiębiorstw są objęte regularnymi kontrolami i optymalizacjami. W naszych oddziałach stosujemy skuteczny system zarządzania jakością. Dodatkowo wszystkie zakłady produkcyjne są objęte specjalnymi certyfikacjami, aby spełniać wysokie wymagania naszych klientów.

Przestrzeganie norm ISO 9001 oraz IRIS (International Railways Industrial Standard) jest od wielu lat wyróżnikiem jakości firmy Funkwerk.

Traditional. Innovative. Solutions.

Specjalizacja

W ramach swoich kompetencji technologicznych firma Funkwerk koncentruje się na niszach rynkowych z wysoką barierą wejścia i wyraźnie wyodrębnionymi grupami docelowymi. Nasza specjalizacja w zakresie wiedzy użytkowej umożliwia ukierunkowanie na potrzeby klienta i stwarza przewagę nad konkurencją.

Innowacyjność

Aby móc odpowiednio szybko wyposażyć nowe rynki w produkty, uprzedzamy trendy i wykorzystujemy przemiany technologiczne. Przewidujemy konsekwencje przyszłych rozwiązań i opracowujemy na ich podstawie nowe pomysły na produkty.

Odpowiedzialność korporacyjna

W firmie Funkwerk nasi pracownicy przejmują odpowiedzialność korporacyjną. Dzięki interdyscyplinarnej strukturze organizacyjnej i bezpośredniemu udziałowi w sukcesach firmy wzmacniamy ich odpowiedzialność własną.

Zarządzanie wartościami

Dzięki metodycznemu zarządzaniu ryzykiem i wartościami nieustannie analizujemy i sterujemy sukcesem naszego przedsiębiorstwa. Kompetencje techniczne oraz zbudowane relacje z klientami stanowią nieodzowny warunek nowych inwestycji.

Zrozumienie wartości

Traditional. Innovative. Solutions.

Specjalizacja

W ramach swoich kompetencji technologicznych firma Funkwerk koncentruje się na niszach rynkowych z wysoką barierą wejścia i wyraźnie wyodrębnionymi grupami docelowymi. Nasza specjalizacja w zakresie wiedzy użytkowej umożliwia ukierunkowanie na potrzeby klienta i stwarza przewagę nad konkurencją.

Odpowiedzialność korporacyjna

W firmie Funkwerk nasi pracownicy przejmują odpowiedzialność korporacyjną. Dzięki interdyscyplinarnej strukturze organizacyjnej i bezpośredniemu udziałowi w sukcesach firmy wzmacniamy ich odpowiedzialność własną.

Innowacyjność

Aby móc odpowiednio szybko wyposażyć nowe rynki w produkty, uprzedzamy trendy i wykorzystujemy przemiany technologiczne. Przewidujemy konsekwencje przyszłych rozwiązań i opracowujemy na ich podstawie nowe pomysły na produkty.

Zarządzanie wartościami

Dzięki metodycznemu zarządzaniu ryzykiem i wartościami nieustannie analizujemy i sterujemy sukcesem naszego przedsiębiorstwa. Kompetencje techniczne oraz zbudowane relacje z klientami stanowią nieodzowny warunek nowych inwestycji.

Zrozumienie wartości

Traditional. Innovative. Solutions.

Specjalizacja

W ramach swoich kompetencji technologicznych firma Funkwerk koncentruje się na niszach rynkowych z wysoką barierą wejścia i wyraźnie wyodrębnionymi grupami docelowymi. Nasza specjalizacja w zakresie wiedzy użytkowej umożliwia ukierunkowanie na potrzeby klienta i stwarza przewagę nad konkurencją.

Innowacyjność

Aby móc odpowiednio szybko wyposażyć nowe rynki w produkty, uprzedzamy trendy i wykorzystujemy przemiany technologiczne. Przewidujemy konsekwencje przyszłych rozwiązań i opracowujemy na ich podstawie nowe pomysły na produkty.

Odpowiedzialność korporacyjna

W firmie Funkwerk nasi pracownicy przejmują odpowiedzialność korporacyjną. Dzięki interdyscyplinarnej strukturze organizacyjnej i bezpośredniemu udziałowi w sukcesach firmy wzmacniamy ich odpowiedzialność własną

Zarządzanie wartościami

Dzięki metodycznemu zarządzaniu ryzykiem i wartościami nieustannie analizujemy i sterujemy sukcesem naszego przedsiębiorstwa. Kompetencje techniczne oraz zbudowane relacje z klientami stanowią nieodzowny warunek nowych inwestycji.