SNCB, Belgia

7. lis. 2019 | Referencje

System kolejowej łączności radiowej Dual Mode

Aplikacja

Dostawa dwumodowego systemu radiokomunikacji pociągowej (GSM-R i analogowa radiostacja pociągowa), w którym zaimplementowano wszystkie francuskie i belgijskie funkcje analogowe

Zakres zamówienia

2,100 terminali, 3,500 MMIs

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2003 – 2009

SNCB, Belgia

System kolejowej łączności radiowej Dual Mode

Aplikacja

Dostawa dwumodowego systemu radiokomunikacji pociągowej (GSM-R i analogowa radiostacja pociągowa), w którym zaimplementowano wszystkie francuskie i belgijskie funkcje analogowe

Zakres zamówienia

2,100 terminali, 3,500 MMIs

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2003 – 2009