RailCorp, Australia

Referencje

Kolejowa łączność radiowa Single Mode

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

Dostawa radiotelefonów kabinowych GSM-R opartych na serii MESA®26, dostosowanych do australijskiej technologii kolejowej

 

Zakres zamówienia

685 zacisków, możliwość podłączenia 230 dodatkowych zacisków

OKRES PROJEKTU

Okres realizacji od 2010 do 2015 r.

RailCorp, Australia

Kolejowa łączność radiowa Single Mode

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

Dostawa radiotelefonów kabinowych GSM-R opartych na serii MESA®26, dostosowanych do australijskiej technologii kolejowej

 

Zakres zamówienia

685 zacisków, możliwość podłączenia 230 dodatkowych zacisków

OKRES PROJEKTU

Okres realizacji od 2010 do 2015 r.