NS Reizigers, Holandia

Referencje

System kolejowej łączności radiowej

Aplikacja

Cyfrowe systemy radiołączności pociągowej typu CRC26-N

 

Cechy szczególne

Filtrowanie wpływów radiotechnicznych z publicznych sieci radiowych

Zakres zamówienia

1 500 terminali (tryb pojedynczy/dwukanałowy)

 

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2015 – 2016

NS Reizigers, Holandia

System kolejowej łączności radiowej

Aplikacja

Cyfrowe systemy radiołączności pociągowej typu CRC26-N

 

Cechy szczególne

Filtrowanie wpływów radiotechnicznych z publicznych sieci radiowych

Zakres zamówienia

1 500 terminali (tryb pojedynczy/dwukanałowy)

 

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2015 – 2016