Litewskie Koleje Państwowe, Litwa

Referencje

System kolejowej łączności radiowej

Treść projektu

Dostawa systemu MESA®23 wraz z inżynierią, instalacją i szkoleniem

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2009 – 2010

Zakres zamówienia

650 MTRS 1 BC i 700 MMIS

Zdjęcie: Creativelt – de.wikipedia.org – Creative Commons by-sa-3.0 de

Litewskie Koleje Państwowe, Litwa

System kolejowej łączności radiowej

Treść projektu

Dostawa systemu MESA®23 wraz z inżynierią, instalacją i szkoleniem

Zakres zamówienia

650 MTRS 1 BC i 700 MMIS

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2009 – 2010

Zdjęcie: Creativelt – de.wikipedia.org – Creative Commons by-sa-3.0 de