Kolej Norweska, Jernbaneverket (JBV)

Referencje

System informowania pasażerów

Aplikacja

Ogólnokrajowa informacja akustyczna i wizualna 

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2014 – 2016

Zakres zamówienia

Wyposażenie 338 stacji, 4230 km linii

 

Cechy szczególne

Rozwój nowego głosu korporacyjnego we współpracy z Jernbaneverket

Kolej Norweska, Jernbaneverket (JBV)

System informowania pasażerów

Aplikacja

Ogólnokrajowa informacja akustyczna i wizualna 

Zakres zamówienia

Wyposażenie 338 stacji, 4230 km linii

 

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2014 – 2016

Cechy szczególne

Rozwój nowego głosu korporacyjnego we współpracy z Jernbaneverket