Elektrownia Oskarsham, Szwecja

Referencje

System wideo

Zakres zamówienia

ponad 200 kamer Fix i SNK, dwie ściany monitorowe

 

Zawartość projektu (np.)

wszystkie procesy zarejestrowane przez kamery są nadmiarowo rejestrowane i analizowane przez system wideo

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2011, planowana jest dalsza rozbudowa 

 

Zdjęcie: Daniel Kihlgren – de.wikipedia.org – Creative Commons by-sa-3.0 de

 

Elektrownia Oskarsham, Szwecja

System wideo

Zakres zamówienia

ponad 200 kamer Fix i SNK, dwie ściany monitorowe

 

Okres realizacji projektu

Okres realizacji 2011, planowana jest dalsza rozbudowa 

Zawartość projektu (np.)

wszystkie procesy zarejestrowane przez kamery są nadmiarowo rejestrowane i analizowane przez system wideo

 

Zdjęcie: Daniel Kihlgren – de.wikipedia.org – Creative Commons by-sa-3.0 de